en_US
en
 
 
off
Mobile View
Desktop View

Copyright (C) 2015 OKAN ÇİVİ - okancivi.com

PEZOŞİZM
956
 

 Tarihin ilk ve bilimsel insanlık konularını ele alan lise çıkışlı bir akım olan pezoşizm, felsefi açıdan nihilizmi çağrıştıran fakat din ve ırk söylemlerini tanımlarından reddeden yalnızca eşitliğe ve haklıcılığa göğüs germiş düşünce tarzıdır.

 Pezoşizm adını aslında düşüncelerinden tamamen soyutladığı para denen kağıt parçasından almıştır. Asıl adı ''pesoşizm'' olan bu akım toplantılar sonucu kendilerinin çevrelerince ve dünyaca kabul edilmeyişlerinin şerefine pezoşizme çevirmişlerdir. Günümüzde özgür halkıyla tanınan Küba, gelişememişliğiyle birlikte diplomatik olarak sömürülüğünü kabullenmiştir ve daha bir çok sömürü ülkelerinin para birimi pesodur. Sömürü bir devletin ekonomik olarak dış yollardan nasıl kısıtladığını bildiğimizden kullandıkları para biriminin de önemsizliği aşikardır. Varlığıyla buradayım der fakat değersizlik taşır. Vardır ama yoktur. İşte pezoşizm adının merak edilen gelenek haline dönüşmüş hikayesi budur.

    

 ''Sizler bizi düşünür kabul edene kadar bizler tarikatız..''

                   Türkiye Pezoşizm Tarikatı - 2015